کد خبر: 20109
ف
یادداشتی از استاد فلسفه دانشگاه کبلنر آلمان؛
راههای فرهنگ‌سازی تفکر/ گامهای عقلانی کردن جامعه و روابط اجتماعی
باید تأکید داشت که اگر انسان جوهر تفکر در درونش نداشت و اندیشمند نبود، هیچ فرقی بین او با حیوانی که بر اساس جبر عمل می کند، وجود نداشت.

حمیدرضا یوسفیبه گزارش شبکه علمی ثریا، دکتر حمیدرضا یوسفی استاد فلسفه میان فرهنگی و تاریخ نگاری فلسفه دانشگاه کبلنر آلمان و بنیانگذار موسسه ترویج تفکر میان فرهنگی و بنیانگذار و ویراستار نشریات و مطالعات Interkulturelle Bibliothek،Studien zur Weltgeschichte des Denkens و Bausteine zur Mensching-Forschung در یادداشتی به راه همای فرهنگسازی تفکر پرداخت:

یکی از بهترین گامهای عقلانی کردن جامعه و روابط اجتماعی این می تواند باشد که آشنایی فرزندان خود را با عقل و شعور از بدو تولد در منزل و دوران مهد کودک آغاز کنیم و به آنها بیاموزیم که عقل چیست و کاربرد آن چه کمکی می تواند به فهم مطالب و رفع مشکلات و امورات زندگی کند. اگر موفق به فرهنگسازی گسترده این امر مهم و حیاتی در جامعه شویم، جوانان نسلهای بعدی، جوانانی متفاوت خواهند بود، جوانانی که تفکری تفکیکی دارند و در مقابل تندبادهای زندگی و هجمه های فرهنگی واکسینه هستند و روحیه آنها مقاومتر است در مقایسه با کسانی که نمی دانند عقل و شعور چیست و چه نقشی می تواند در مدیریت امور اساسی زندگی و پیشرفت و ترقی عهده دار باشد، لذا اینکه انسان صاحب عقل و حس و احساس و شهود است، باید از بدو تولد کودک جدی گرفته شود و در پروسه تربیت و اجتماعی کردن کودک به عنوان یک اصل مستحکم بماند. بی توجهی به آن یعنی به توجهی به پروسه انسان شدن. قطعا تجربه کرده اید که کودکان در بسیاری از مواقع سوالات بسیار اساسی و عمیقی درباره کائنات، ساختار هستی و طبیعت و خدا و پیغمبر می کنند. هرگز پرسشهای آنها را بی پاسخ نگذارید! با آنها محشور شوید، پرسشهای آنها را پرسشهای خود بدانید و به آنها پاسخ دهید. نباید از نظر دور بدارید که نشان دادن خشونت و تمسخر در برابر پرسشهای کودک، انگیزه سئوال کردن و کنجکاوی را در او می کشد. سلامت ذهن و بهداشت رفتار شما مبنای خوب آموزی و نادیده گرفتن آن مبنای بدآموزی خواهد بود. ازاین رو بهترین کار همیشه و همه جا این می تواند باشد که به فرزندان خود بیاموزیم که هر معلولی زائیده علتی است که با تفکر می توان آن علت را یافت و بررسی کرد.

شش نوع تفکر را می توان از یکدیگر متمایز کرد که معجونی از آنها با شدت و ضعفهای متفاوت در سازمان وجودی همه انسانها به گونه ای وجود دارد، بعضی ها به کشف آن می رسند و بعضی ها به دلایل مختلف نمی رسند. این شش نوع تفکر و نگاه به همه چیز و جهان عبارتند از: تفکر تحلیلی و پروتوکلی و چک لیستی تفکری است که همیشه و همه جا دنبال راه اندازی سیستمی قابل فهم برای خود و دیگران است. به همین دلیل همه چیز را این نوع نگاه مورد کالبدشکافی قرار می دهد، دستوالعمل سازی می کند و تکالیف را بر اساس یک منطق درست چینش می کند و دنبال پاسخهای منطقی برای آنها می گردد، بطوری که بتوان به کمک این نگاه برای آسان کردن امورات علمی و غیر علمی چک لیست و پروتوکل تهیه کرد.

این نوع نگاه باعث ایجاد یک مدیریت مبتنی بر نگاه علمی می شود که هم برای فرد خوب و سازنده است هم می تواند به علم و دانش و جامعه بهتر و دقیقتر کمک کند. تفکر تأویلی مبنای فهمی و تفاهمی مستقیم و غیرمستقیم دارد و بر استوانه های تفسیر و تعبیر با روشهای متفاوت استوار است. علم تاویل یا علم باطن حرفش این است که هدف غایی همه روابط و مناسبات علمی، اجتماعی یا سیاسی در درک و فهم امورات و دلایل آنهاست.

اموراتی که قرائتهای متفاوتی را حتی از یک موضوع مشترک امکان پذیر نمی‌کنند. از اثبات وجود خدا گرفته تا کوچکترین مسائل اجتماعی. تاریخ جهانبینی‌ها، تاریخ ادیان و علوم دیگر در واقع یکی از مراکز چنین قرائتهایی می باشد. بنابراین تاریخ، حال چه تاریخ ادیان، علوم، سیاست یا ادبیات، یعنی تاریخ قرائتهای گوناگون، تاریخ قرائتهای مختلف از دین و علم و نگاه به فلسفه، تاریخ و نقش تفکر در آن.

بنابراین علم تاویلی و به عبارتی تفکر تاویلی حکم پایه و اساس همه چیز را دارد با توجه به اینکه هواداران تفکر تحلیلی علم باطن را مردود می داند یا کمرنگ جلوه می دهند، البته خود آنها هم بدون تعبیر و تفسیر به معرفت نمی رسند. لذا نباید با رد تفکر تاویلی خود را در یک دور باطل قرار دهند. تفکر تخریبی یا سلبی را می توان برادرخوانده تفکراتی دانست که هرگز تحمل تفکرات دیگر را ندارند و تنها خود را قبول دارند. تفکر تخریبی تنها خود را شایسته مقبولیت عمومی می داند و سخت می توان با نمایندگان آن ارتباط برقرار کرد.

اینگونه تفکرات اتهامی و تردیدی عمل می کنند و درونمایه ای شایعه پراکن دارند. حسادت، بخل، خودنمایی، خودمرکزپنداری و قبل از هر چیز خودشیفتگی بیمارگونه از دلایل عمده تفکرات این چنینی می باشند که اگر از آن پرهیز نشود همه روابط با چالش روزافزون مواجه خواهند شد. تفکرات تخریبی یا سلبی را می توان در همه عرصه های علمی و اجتماعی و سیاسی در اشکال مختلف مشاهده کرد. یکی از عواقب چنین تفکراتی رودررویی قهر آمیز می باشد که هی تواند موجودیت افراد را با خطر جدی مواجه کند.

تفکر تمجیدی، تصدیقی یا تقلیدی یکی دیگر از اشکال تفکر است که می توان آن را در بسیاری از روابط انسانی مشاهده کرد. حال این رابطه میان - دینی، میان - علمی، سیاسی یا اجتماعی باشد. هر کجا که تفکر تمجیدی، تصدیقی یا تقلیدی نهادینه شود آفت روابط خواهد شد، فساد بوجود خواهد آورد و در نهایت جلوی هرگونه پیشرفت و ترقی را خواهد گرفت.

غرب - باوری یکی از این نگاههای مخرب است که فقط تمجید و تملق و تصدیق و تقلید می

طلبد. تاریخ یکصد ساله ایران گواه چنین تفکری بوده است که باید در موردش اندیشه کرد و آنجا که لازم است به تصحیح آن پرداخت.

تفکر شورایی، جمعی، شفاف ساز یا ایجابی یکی از بهترین گزینه ها برای عبور از همه تفکرات تخریبی، سلبی، تمجیدی، تصدیقی یا تقلیدی می باشد. بحث در اینجا سر این نیست که همه حق دارند و حرف شیطان هم درست است. اینجا باید استدلالها را در مقابل هم قرار داد و به شور گذاشت. تفکر شورایی مبنای قرآنی دارد و یکی از وظایف همه مومنین است. تفکر شورایی وحدت را از کثرت و کثرت را از وحدت می گیرد. این تزریق متقابل هم از دستاوردهای بزرگی است که ریشه در تفکر مواریث ما از فارابی تا امروز جامعه ما دارد، لذا هر کجا که با تفکر تخریبی روبرو شدید، به تفکر شورایی و شفاف ساز روی بیاورید تا بتوانید چالشها را تبدیل به فرصتی مناسب برای گفتگو و نگاه همگرایانه و سازنده کنید.

تنوع نوع نگاهها و جهان بینی ها نشان دهنده آزادی است که معمار هستی یا خداوند در وجود ما انسانها نهاده است. اگر همه انسان ها به یک شیوه فکر می کردند، عملکرد همه یکسان بود و هیچ رشدی در انسان و انسانیت صورت نمی گرفت. باید تاکید داشت که اگر انسان جوهر تفکر در درونش نداشت و اندیشمند نبود، هیچ فرقی بین او با حیوانی که بر اساس جبر عمل می کند، وجود نداشت. انسان به خاطر داشتن عقل و شعور اجازه انتخاب دارد. او صاحب اختیار است و می تواند با کاربرد متعالی و هدفمند عقل و شعورش خود را به عرش برساند. باید بدانیم که او می تواند با کابرد مخرب عقل و شعورش از حیوان درنده هم درنده تر شود، ولی با این فرق که حیوان جبری عمل می کند و انسان بر اساس آزادی و اختیار. لذا کلید موفقیت و سرچشمه بسیاری از ناکامیهای نوع انسان تفکر و نوع نگاه است.

مغز انسان را می توان به یک سخت افزار تشبیه کرد. در این حالت نوع نگاه و ایستگاه‌های فکری او حکم نرم افزار را خواهند داشت. نبرد بین جهانبینی‌ها و اختلاف سلیقه ها در درون و میان فرهنگ‌ها هم از همین تفاوت نرم افزارها سرچشمه می‌گیرد. این تفاوتها مدخل نبرد و رودررویی بین تفکر می‌باشند که می‌توانند هیجانی و حذفی، برونگرا و درونگرا، مطلقگرا و کثرتگرا، بدبینانه و خوشبینانه، مثبت یا منفی باشند. بسیاری از ما نمی دانیم یا نمی خواهیم بدانیم که این نوع نگاه و تفکر ماست که باعث جدایی مان از یکدیگر می شود.

همه این تفاوتها در کنار خصوصیات فردی، ریشه در نوع تربیت ما انسانها و بستری دارد که در آن بزرگ می شویم و هویت کسب می کنیم. نوع تفکر در طول اجتماعی شدن و پروسه عظیم تربیت در خانواده و جامعه و همین بستر فرهنگی شکل می گیرد و تثبیت می شود.

اگر به پنج انگشت دست چپ و راست خود نگاه کنید، به چیزی جز این تفاوتها پی نمی بریم، جدای از اینکه هر اثر انگشت مبین یک هویت و شخصیت منحصر به فرد است. بیان من این است که کارکردهای مغز انسان و راه و روش تولید فکر به تعداد اثر انگشت انسانها متفاوت است. احترام به زندگی، یعنی احترام به این تفاوتها.

تفکر توانایی خلق دارد و همانطور که اشاره کردم، همزمان عنصر فریبنده ای را در خود حمل می کند که می تواند خیر و شر ببار بیاورد، بهشت و جهنم برای خود و همنوعانش بیافریند. اگر مدیریت عقل و شعور را با تربیت مستمر و خویشتنداری و تمرینهای درازمدت جزء الویتهای زندگی تلقی نکنیم، فاجعه ببار خواهیم آورد. بنابراین بزرگترین مشکل و مانع سر راه انسان، افکار و پیشداوریهای او هستند که معمولاً ناشی از تنبلی روحی، راحت طلبی فکری، عدم اندیشه ورزی جدی و نگاه دور از تحقیق می باشد. تفکر دو سویه مهر و کین که در میان انسانها بسیار رایج است، سرچشمه جنگ و صلح است، در حالی که نگاه مبتنی بر تلاش و پشتکار می تواند ما را با کمی شانس برای صعود به قله های موفقیت یاری کند.

برای مهندسی روحیه سرکش تفکر منفی باید به تربیت مداوم آن مبادرت بورزیم و در تکبر و غرور بیهوده دست و پا نزنیم. تربیت می تواند ما را از سه ضلعی خشونت طلبی، چالش سازی و بی مسئولیتی برهاند. بنابراین لازم است که باور مبتنی بر عقل و معرفت داشته باشیم که ریشه بسیاری از تنشهای اجتماعی، سیاسی و علمی را باید در ضمیر و نهاد خودمان جستجو کنیم. همت ورزی برای خودسازی و متحول کردن نوع نگاه خود گام خوبی در مسیر موفقیت است. به منش درونتان مراجعه کنید و تفاوتهای خود را به عنوان یک فرصت بپذیرید، فرصتی برای غنای یکدیگر، فرصتی برای تبدیل به عمل کردن رفتار، پندار و گفتار نیک، فرصتی برای تغییر و تحول، فرصتی برای بخشایش بی فهمیهای یکدیگر و فرصتی برای قدرشناسی و ساختن آینده ای بهتر. با به کارگیری تفکر مصمم و مستمر می‌توانیم هدفمند و مقاوم زندگی کنیم، چالشها را کنترل نماییم و راه و روشهای رسیدن به موفقیت را با درایت و تدبیر مدیریت کنیم.

کسانی که با ارائه راهکار مدعی این هستند که می توانند از فرزندان شما نابغه بسازند، فرافکنی می کنند. این یک اصل است که همه کودکان، جوانان و نوجوانان تیزهوش نیستند. پارامترهای زیادی باید دست به دست هم بدهند تا بتوان فردی را فرزانه نامید. باید بدانیم و از یاد نبریم که انسانها دارای خمیره های شخصیتی متفاوت می باشند که شدت و ضعف و ضریب هوشی آنها به آن بستگی دارد. از آنجایی که همه انسانها دارای قابلیتهایی متفاوت هستند، باید دید تا چه حد می توان این توانمندی را با تربیت و راهکارهای دیگر بیدار کرد. انسانهای زیادی هستند که نمی توانند تیزهوش باشند، حال چه بعلت پارامترهای ژنتیکی چه بعلت شرایط تربیتی و روحیات فردی.

حتما شاگردی را در مدرسه دیده اید که با توجه به تلاش زیاد و همت والدین و مربیان قادر به ارتقاء ظرفیتهای خود نیست و نمی تواند با کسانی به رقابت پردازد که با اشاره ای قادر به فهم دروس هستند و حتی با مطالعه کم بهترین نمره را کسب می کنند. مثالهای خوبی در این زمینه وجود دارد. آهنگساز بزرگ اتریشی ولفگانگ آمدیوس موتسارت از نوابغ پیانوی جهان است که بدون تمرین قبلی می توانست هر قطعه ای را روی پیانو پیاده کند، درحالیکه رقیبان او با تمرینات شبانه روز و داشتن بهترین اساتید پیانو قادر نبودند آن عجوبه ای باشند که موتسارت بود.

چارلی چاپلین هم یکی از نوابغ سینما است که کارهایش را بدون تمرین قبلی با بالاترین کیفیت ارائه می داد، در حالی که دیگران با رفتن به بهترین دانشکده های هنرهای زیبا قادر نبودند حتی بخشی از هنر او را تقلید کنند. حرف من این است که ما زمانی می توانیم از یک فرد نابغه بسازیم و او را نابغه بنامیم که جوهر نبوغ و خلاقیت در او به طور خدادای دمیده شده باشد. با تربیت و حمایت درست و بجا از استعدادها می توان جوهر و نبوغی که نوجوانان و جوانان در ذات و ضمیرشان دارند بیدار کرد.

یکی از بهترین راهکارهای بیداری هوش درون، یعنی عقل فطری و هوش برون، یعنی عقل اکتسابی این است که به فرزندان خود ارزش و اهمیت تفکر را از بدو تولد آموزش داده و نقش آن را در زندگی و حتی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی انتقال بدهیم. کسی که در زندگی برای خود با تکیه به راهکارهای معرفتی و عقلی هدف تعریف کند و دنبال تحقق آن با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودش باشد، سریع‌تر به شاهراه‌های موفقیت خواهد رسید تا کسی که با عقل و معرفت هیچ انسی ندارد. شناخت و دوستی با تفکر، یعنی شناخت خود و چشیدن طعم انسان بودن خود


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

عکس: بازگشت کم حجاب‌ها به تلویزیون در ایام سوگواری!

نخستین عکس‌ها از شهاب حسینی در آمریکا

ماجرای جنجالی آموزش آرایش با تم عزا +عکس

تاسف خانم مجری از خون به ناحق ریخته شده طلبه جوان

عکس: حمله به تجمع عزاداران حسینی در لندن

مرگ مشکوک دختر جوان در خانه پدری

سقوط مرگبار تیر برق بر روی دسته سینه‌زنی در لار

عکس: خانم بازیگری که بوکسور است

آنجلینا جولی در آستانه چهارمین ازدواج

پست تامل‌برانگیز پرویز پرستویی در روز تاسوعا/ عکس

مردم چقدر اسکناس و سکه در صندوقهای شان دارند؟

احمد خمینی در حال سخنرانی + عکس

ظاهر متفاوت خانم بازیگر در نقش پرستار +عکس

عکس/ جنجال حضور مادورو و همسرش در رستوران آشپز سرشناس در شرایط بحرانی ونزوئلا

آغاز ساخت خوابگاه ۵۰۰ ظرفیتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

پسر شهید احمدی‌روشن در عزاداری بیت رهبری +عکس

کلاهبرداران نذر اینترنتی دستگیر شدند

مولکولی که در طول روزه‌داری تولید می‌شود اثر ضد پیری دارد

دشواری‌های آزمایش لباس فضایی

وقتی برای عباس(ع) امان نامه آوردند/ رفع الله رایة العباس

ملاقات «ماه» و «بهرام» در صبح فردا

ثبت نام قبول شدگان ارشد دانشگاه آزاد از شنبه آغاز می شود

علت تاخیر در اعلام نتایج ارشد دانشگاه آزاد

تصاویر: عزاداری در تکیه ۲۰۰ ساله تهران

سلاح زاویه زن در دست سردار نجار +عکس

کیف ضد گلوله حسن روحانى +عکس

چرا مردان با زنان بزرگتر ازدواج می‌کنند؟

حکم عجیب مُفتی مصری درباره اهدای عضو

تبریز شهری که دیگر بی‌گدا نیست؟

مهلک‌ترین مخدر

تصویر سه فرزند خردسال طلبه جوانی که در مشهد به قتل رسید

واکنش سام درخشانی به انتشار فیلم رقصش

جرم = طلبگی + عکس

خودرو در دیجی‌کالا ناموجود شد+ عکس

پیام اعتراض‌آمیز «محسن افشانی» به رییس جمهور

دختری که شاخ اینستاگرام بود خودکشی کرد +عکس

دختران نیجریه‌ای؛ قربانی باند‌های قاچاق و بهره‌برداری جنسی! + عکس

عکس: ژست خاص طناز طباطبایی کنار مهران غفوریان

تاثیر 30 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 98

عکس: ارسلان قاسمی و نیوشا ضیغمی در «هشتگ»

شعر منتشر نشده از استاد شهریار درباره رهبر انقلاب

قتل پرسر و صدای یک ورزشکار زن +عکس

عکس: اتوبوس سوخته تصادف مرگبار جاده نطنز

باطل کردن قبولی کنکور بعد از ۱سال و نیم!

مدهای عجیب با نام آرایش محرمی! +عکس

آیا امام حسین (ع) داماد ایرانیان بوده است؟

حاشیه‌های گریه‌ی کودک عزادار در تهران

حضور متفاوت زنان سیستان و بلوچستانی در ادارات

زیباکلام: احمدی نژاد استاد عوام فریبی است

آپدیت گلکسی اس 8 چه قابلیت هایی را به همراه می‌آورد؟

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ شالیزارهای رنگی

ابداع روش درمانی ۱۵ دقیقه‌ای برای کچل‌ها

مدارس اجازه اخذ پول از خانواده‌ها را ندارند

جان سخت ترین حافظه SSD عرضه شد

اینستاگرام کانال خرید راه اندازی می کند

آغاز ثبت نام غیرحضوری مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

چرا این بازیگر خانه‌اش را کنار مسجد خرید؟

ظاهر متفاوت خانم بازیگر در نقش پرستار

ماجرای شفا پیدا کردن مداح معروف در حرم امام رضا (ع)

حلق‌آویزشدن مدل اینستاگرامی در قایق تفریحی

عکس: تفریح مهران غفوریان در انگلیس!

لایک مدیر «آمدنیوز» زیر مطلب دستیار روحانی +عکس

نوزادی با ۴ پا به دنیا آمد +عکس

چطور رقاص فینال جام‌جهانی محبوب بزرگترین برندهاست!

عکس: پیام یک دختر شیرازی به شهرداری تهران

داعش نزدیک مرز ایران است؟

ابراز ناراحتی مهناز افشار از روضه خوانی یک روحانی +عکس

انتقاد تند روزنامه سپاه از فیلم معروف ایرانی

طلبه مضروب مشهدی درگذشت

عکس: کشف ۱۰۰۰ شیشه انواع مشروبات الکلی در مشهد

توصیه محرمانه رهبری درباره تتلو +عکس

علی کریمی به عادل: کاری می‌کنم از این فوتبال فرار کنی!

آغاز بکار اولین قطار هیدروژنی جهان در آلمان

5G چه فرقی با 4G دارد؟

طرح پلیس برای مقابله با موبایل‌قاپی

عرضه بخشی از تلفن‌های همراه تازه ترخیص شده در فروشگاه‌های اینترنتی

داروی طبیعی میگرن بسازید

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد

آیا امام حسین(ع) از اول به قصد کربلا حرکت کرد؟

تاسوعا و عاشورا باران می‌بارد

واکنش به خبر آتش زدن ۷۲ کبوتر در عزاداری محرم

پاسخ عروس سفیر ایران به حمله شیلا خداداد

اسیر عثمانی در حال وضو گرفتن برای ادای آخرین نماز عمرش

ابراز ناراحتی مهناز افشار از روضه خوانی یک روحانی +عکس

هرگز یک ایرانی را تهدید نکن +عکس

توهین به سران سه قوه توسط مداح در جلسه عزاداری

واکنش سام درخشانی به انتشار فیلم رقصش

عکسی قدیمی از شیلا خداداد و سعید کنگرانی

معروف ترین تحریف های واقعه عاشورا

انتقاد از علی لاریجانی بخاطر یک عکس حاشیه ساز

حمله دسته جمعی به نماینده ایران در اسکار

عکس: تبریک «آزاده نامداری» به «احسان علیخانی»

عکس| بدل علی کریمی در ورزشگاه آزادی

تصویری که موشک فوتبال ایران از مربی سابق پرسپولیس منتشر کرد

کمپین ضد ماساژ در کویت

اشتباه تاریخی فیلم محمد رسول الله

با پولی که مردم به حساب سایپا ریختند،می شودیکی از شرکتهای بنز، لامبورگینی، فیات یا تویوتا را خرید

عکس: جنجالی شدن مدل موی بازیگر زن در اینستاگرام!

باطل کردن قبولی کنکور بعد از ۱سال و نیم!

عکس: «مالک» سریال «دلدادگان» در کنار همسر واقعی‌اش

حادثه خونین برای عزاداران حسینی +عکس

جعل مدرک تحصیلی، کار دست وزیر بهداشت داد

عکس: احمدی‌نژاد اینطوری موتور انتخاباتی‌اش را روشن‌کرد!

فرار عامل ذبح الاغ در شهر گرگان

عکس: فحاشی به بازیگر زن به خاطر مدل موی جدیدش

4 خطای رایج درباره محرم و حماسه عاشورا چیست؟

تصاویری از تفریحات مردم کره شمالی

رابطه پنهان با مادر زن در موبایل احمد لو رفت!

کشف لاشه الاغ ذبح شده در منزل مسکونی +عکس

آغاز بزرگترین رزمایش نظامی در تاریخ معاصر روسیه با حضور چین+ تصاویر